Donic,Butterfly, Nittaku ракети,гуми,дървета

Donic,Butterfly, Nittaku ракети,гуми,дървета

Цена: 
1 лв.
Състояние:  
Ново

Обновена на 10.01.2018г
гума за тенис на маса Donic Blue Storm Z1 нова дебелина мах  2.2мм скорост 10+++ въртене 10 +++ контрол 6+ средна твърдост на подложката максимален отскок и висок ъгъл на падане налични черна, червена 
цена 75 лв брой
9153587d.jpg
гума за тенис на маса Donic Blue Storm Z2 нова дебелина мах  2.2мм скорост 10+ въртене 10 +++ контрол 7 средна твърдост на подложката максимален отскок и висок ъгъл на падане налични черна, червена 
цена 75 лв брой
9153588I.jpg
гума за тенис на маса Donic Blue Storm Z3 нова дебелина мах  2.2мм скорост 9+ въртене 10 +++ контрол 8 мека подложка максимален отскок и висок ъгъл на падане налични черна, червена 
цена 75 лв брой
9153591I.jpg
гума за тенис на маса Donic Acuda P1 Turbo нова квадрат скорост 10++ въртене 10 +++ контрол 7- подложка твърдост средна дебелина мах черна, червена цена 75 лв
9050872Y.jpg
гума за тенис на маса Donic Acuda P3 нова  квадрат  дебелина мах  черна,червена  скорост  9 въртене 10+++  контрол 8  мека  - твърдост на подложката цена 75 лв брой
9004402e.jpg
гума за тенис на маса Donic Acuda P1 нова квадрат скорост 10+ въртене 10 +++ контрол 7 подложка твърдост средна дебелина мах черна, червена цена 75 лв
9004403O.jpg
гума за тенис на маса Donic Acuda P2 нова квадрат дебелина мах черна,червена скорост 10- въртене 10+++ контрол 7+ средна твърдост на подложката цена 75 лв брой
9004404O.jpg
гума за тенис на маса Donic Bluefire Big Slam нова квадрат дебелина мах черна,червена скорост 8+ въртене 10++ контрол 8 твърдост на подложката soft 42* градуса цена 72 лв брой
9050916w.jpg
гума за тенис на маса Donic Blue Fire JP 03 нова квадрат дебелина мах черна,червена скорост 9+ въртене 10++ контрол 7+ твърдост на подложката 42.5 * градуса цена 72 лв брой
9050920S.jpg
гума за тенис на маса Donic Blue Fire JP 02 нова квадрат дебелина мах черна,червена скорост 10 въртене 10++ контрол 7- твърдост на подложката 45 * градуса цена 72 лв брой
9050923L.jpg
гума за тенис на маса Donic Blue Fire JP 01 Turbo нова квадрат дебелина мах черна,червена скорост 10+ въртене 10+++ контрол 6+ твърдост на подложката 47.5 * градуса цена 72 лв брой
9004405x.jpg
гума за тенис на маса Donic Blue Fire M1 Turbo нова квадрат дебелина мах черна,червена скорост 10++ въртене 10+++ контрол 6 твърдост на подложката 50 * градуса цена 72 лв брой
9004407X.jpg
гума за тенис на маса Donic Blue Fire M1 нова квадрат дебелина мах черна,червена скорост 10++ въртене 10++ контрол 6 твърдост на подложката 50 * градуса цена 72 лв брой
9004409T.jpg
гума за тенис на маса Donic Blue Fire M3 нова квадрат дебелина мах черна,червена скорост 9 въртене 10++ контрол 7 твърдост на подложката 42,50 * градуса цена 72 лв брой
9050926f.jpg
гума за тенис на маса Donic Blue Fire M2 нова квадрат дебелина мах черна,червена скорост 9++ въртене 10++ контрол 7 твърдост на подложката 45 * градуса цена 72 лв брой
9050927I.jpg
гума за тенис на маса Donic Liga  нова черна,червена дебелина 2.0мм  контрол 9+, скорост 5, въртене 6+ цена 22 лв бр
9050933X.jpg

гума Nittaku FASTARC P-1  max скорост 15.50 , въртене 12.25 гъба 47.5'  черна, червена квадрати нови 75лв брой
8441828E.jpg
гума Nittaku FASTARC C-1  max скорост 15.25 , въртене 12.25 гъба 35'  черна, червена квадрати нови 72лв брой
8441851m.jpg
гума Nittaku FASTARC S-1  max скорост 15.50 , въртене 11.75 гъба 35'  черна, червена квадрати нови  58лв брой
8441858s.jpg
гума Nittaku FASTARC G-1  max скорост 15 , въртене 12.50 гъба 37.5'  черна, червена квадрати нови 75лв брой
8441870E.png
гума Nittaku ALHELG  max скорост 15.50 , въртене 13 гъба 35'  черна, червена квадрати нови 59лв брой
8441882w.jpg
гума Nittaku FLYATT SOFT  max скорост 15 , въртене 11.50 гъба 30'  черна, червена квадрати нови  54лв брой
8441890u.jpg
гума Nittaku FLYATT HARD  max скорост 15 , въртене 11.50 гъба 35'  черна, червена квадрати нови 54лв брой
8441906B.gif
гума Nittaku HAMMOND PRO B max скорост 13 , въртене 11 гъба 35'  черна, червена квадрати нови 62лв брой
8441912z.jpg
гума за тенис на маса Nittaku Renanos Hold черна,червена нова макс дебелина скорост 12.2 въртене 11.5 произведена в Япония цена 67 лв брой
9006235e.jpg
гума Nittaku RENANOS SOFT max скорост 12.25 , въртене 10.75 гъба 30'  черна, червена квадрати нови  54лв брой
8441924N.jpg
гума Nittaku RENANOS HOLD мax черна,червена   нови квадрат  68лв бр
гума Nittaku RENANOS HARD max скорост 12.25 , въртене 10.75 гъба 35'  черна, червена квадрати нови  54лв брой
8441924N.jpg
гума Nittaku BEST ANTI 1.8mm скорост 4 , въртене 3 гъба 20'  черна, червена квадрати  39лв брой
8441934l.jpg
гума Nittaku SCREW SOFT 1.2mm дълги зъби  скорост 5.5 , въртене 6,промяна траектория 13  гъба 32.5'  червена квадрат нова  32лв8441948i.jpg
гума за тенис на маса Nittaku Spiral нова гладка, подходяща за бранителна и комплексна игра черна,червена  1.2мм скорост 63   въртене 80   твърдост на  гъбата 42.5 градуса нова квадрат 36лв бр
8653430g.jpg
гума за тенис на маса Nittaku Galze нова гладка  за нападателна игра скорост 13.25    въртене 12  твърдост на гъбата  37.5'  черна,червена  нови квадрати 2.0мм 64 лв бр
8653431O.jpg
гума за тенис на маса Nittaku C7 нова дебелина 1.2мм черна,червена  дълъг зъб  скорост 8 въртене 5.5 ефект 12 гъба 35' цена 36лв бр
8653436u.gif
гума за тенис на маса Nittaku screw one ox нова дълъг зъб за отбрана без подложка червена скорост 5   въртене 6  ефект  13.5 цена  30 лв бр
8653438h.jpg
гума за тенис на маса Nittaku Express 1.8mm нова квадрат нападателен зъбец черна,червена скорост 10   въртене 7.25   гъба  30' цена 34 лв бр
8653440Q.jpg
гума за тенис на маса Nittaku Magic Carbon 2.0mm нова квадрат черна,червена  гладка гума за нападателна игра скорост 8.75   въртене  9.25    гъба 37.5' цена 36 лв бр
8653442K.jpg
гума за тенис на маса Nittaku revspin 2.0mm нова квадрат черна,червена за комплексна игра скорост 10.5  въртене 12.5   гъба 30' цена 59 лв бр
8653443e.jpg
гума Nittaku MORISTO DF  1.8mm   скорост 11.75 , въртене 11,  гъба 30'  червена,черна  квадрат нова  58лв бр
8441971W.jpg
гума Nittaku ARUFEEL  1.8mm   скорост 8.50 , въртене 9,  гъба 30'  червена,черна  квадрат нова 38лв бр
8441983a.jpg
гума за тенис на маса Nittaku Hurricane 2 Pro  nr8677 нова черна и червена скорост 9.75, въртене 15.50, гъба твърдост 42.5'  цена 45лв бр
8561599M.jpg
гума за тенис на маса Nittaku Hurricane 2  nr8665 нова черна и червена скорост 9.50,въртене 15.25 гъба твърдост 45'  цена 45лв бр
8561602F.jpg
гума за тенис на маса Nittaku Hurricane 2  nr8668 нова черна и червена скорост 9.75,въртене 15 гъба твърдост 37.5'  цена 45лв бр
8561609g.jpg
гума за тенис на маса Nittaku Hurricane 3 Pro  nr8678 нова черна и червена скорост 10.25.въртене 15 гъба твърдост 42.5' цена 45лв бр
8561615c.jpg
гума за тенис на маса Nittaku Hurricane 2 NEO nr8700 нова черна и червена скорост 10.75,въртене 15.50 гъба твърдост 42.5' цена 50лв бр
8561619T.jpg
гума за тенис на маса Nittaku Hurricane 3 NEO nr8701 нова черна и червена скорост 11.25, въртене 15  гъба твърдост 42.5'  цена 50лв бр
8561621E.jpg
гума за тенис на маса Nittaku Hurricane 3 nr8666 нова нови дебелина 2.15мм  черна и червена  скорост 10,въртене 14.75 подложка  45 ' цена 45 лв бр
8561622Z.jpg
гума за тенис на маса Nittaku Nurricane 3 nr8669 нова 2.15мм дебелина на подложката  скорост 10.25,въртене 14.5 подложка 37.5' налична червена гума  цена 45 лв
8561629N.jpg
гума за тенис на маса Nittaku Pimple Slide нова къс зъб  скорост 7.5, въртене 6.5 , твърдост подложка 20 '  дебелина 1.5мм  отклонение  11  цена 45 лв бр
8563155J.jpg
гума за тенис на маса Nittaku ZALT нова дебелина max скорост 8.9  ,контрол 9  подложка 37.5 градуса  черна и червена  цена 43 лв бр
8563158l.jpg
гума за тенис на маса Nittaku Wallest one нова квадрат OX черна ,червена дълъг зъб произведена в Япония скорост 5.25 въртене 5.75 отклонение 13.5 цена  36 лв бр
9050992i.jpg
гума за тенис на маса Nittaku Wallest нова квадрат дебелина 1.2мм черна ,червена дълъг зъб произведена в Япония скорост 5.75 въртене 5.75 отклонение 13 твърдост на гъбата 32.5*  мека цена  36 лв бр
9050995g.jpg
гума за тенис на маса Nittaku Flyat Spin нова квадрат гладка за нападателна игра 2.0мм червена произведена в Япония скорост 14.25 въртене 12.25 твърдост на подложката 35*  мека гъба цена 55 лв 
9051001Q.jpg
гума за тенис на маса Nittaku Hammond pro alpha  нова квадрат черна,червена гладка за нападателна игра 2.0мм скорост 12 въртене 10.5 твърдост на подложката 35*  мека гъба цена 45 лв бр
9051005W.jpg
гума за тенис на маса NITTAKU Specialist One нова произведена в Япония черна , червена ОХ зъби скорост 6 въртене 6 отклонение 9.5 цена 37 лв чифт
9051014d.jpg
гума за тенис на маса Nittaku Pimpemini нова зъби произведена в Япония черна, червена скорост 8.5 въртене 6 отклонение 10     1.0мм цена 35 лв бр  ОХ 32 лв бр
9051017U.jpg
гума Butterfly Tenergy 05  2.1mm черна,червена  нова квадрат оригинал,сериен номер    110лв  брой продадени
гума Butterfly Tenergy 05FX  2.1mm черна,червена  нова квадрат оригинал,сериен номер    110лв  брой продадени
гума за тенис на маса Butterfly Tenergy 64 FX 2.1mm
нова оригинална , запечатана, сериен номер цвят черен внос от Германия цена 90 лв
9124968K.jpg

Дърво за тенис на маса Nittaku ma long seven LG ново Оригинално с кутия Дръжка фл Офф— сратегия  тегло 88гр  220лв
9240944z.jpg
дърво за тенис на маса Nittaku Latika 7 дръжка FL ново произведено в Япония скорост 8  контрол 8 стратегия OFF  7 пластова висококачествена дървесина 5.8мм дебелина размер на главата 157х150 мм размер на дръжката 100х24.5мм тегло 88 грама цена 120 лв
9004410P.jpg
дърво за тенис на маса Nittaku Septear NE 6781 FL ново  нападателно дърво  7 пласта кисо хиноки  скорост 9.5   контрол 8.5  произведено в Япония  тегло 82 гр  цена 100лв
8653405e.jpg
дърво за тенис на маса Nittaku Latika FL ново тегло 76гр 5 пласта  дърво произведено в Япония FL дръжка скорост  8.6    контрол 8.7 цена 88 лв
8653411V.jpg
дърво за тенис на маса Nittaku Haneyoshi FL NC 0351 ново тегло 81гр 5 пластово дърво + 2 пл кевлар  подходящо за комплексна игра с много контрол  скорост 7.5     контрол  11 оригинално в кутия цена   110лв
8653414o.jpg
дърво за тенис на маса Nittaku Tenor FL NE6849 ново тегло 89 гр FL дръжка   оригинално с кутия и етикет произведено в Япония Нападателно дърво 5 пласта   скорост 11   контрол 8 цена 255лв
8653418E.jpg
дърво Nittaku ACOUSTIC CARBON INNER FL 88грама ,скорост 9.4, контрол 9.4 , 5 пласта дърво и 2 пласта FE карбон ново 250лв
8442113n.jpg
дърво Nittaku FLAME CARBON FL 85грама ,скорост 9.6, контрол 7.4 , 5 пласта дърво и 2 пласта cevlar карбон ново 140лв
8442155Y.jpg
дърво Nittaku FLYATT CARBON PRO FL 79грама ,скорост 8, контрол 8 , 5 пласта дърво и 2 пласта cevlar карбон ново 110лв
8442169B.jpg
дърво Nittaku FLYATT CARBON  FL 85грама ,скорост 8.5, контрол 9.3 , 5 пласта дърво и 2 пласта SUPER THIN карбон ново 88лв
8442190o.jpg
дърво Nittaku ACOUSTIC  FL 87грама ,скорост 8.6, контрол 8.8 , 5 пласта дърво ново 235лв
8442198r.jpg
дърво Nittaku ENDLESS   FL 71грама ,скорост 6, контрол 8.5 , 5 пласта дърво ново 58лв
8442204E.jpg
дърво Nittaku REDSHANK   FL 81грама ,скорост 8.3, контрол 9.1 , 5 пласта дърво+2ПЛАСТА THIN CARBON ново  79лв
8442212b.jpg
дърво Nittaku VIOLIN   FL 79грама ,скорост 8.2, контрол 8.8 , 5 пласта дърво ново 235лв
8442220o.jpg
дърво Nittaku VIOLONCELLO   FL 83грама ,скорост 6, контрол 9.4 , 5 пласта дърво ново 235лв
8442228Y.jpg
дърво Nittaku LATIKA LIGHT   FL 78грама ,скорост 8, контрол 9 , 5 пласта дърво ново 82лв
8442237s.jpg
дърво Nittaku CELLENTY BALCA   FL 83грама ,скорост 9, контрол 8 , 5 пласта дърво+2 UD CARBON ново 94лв
8442252V.jpg
дърво за тенис на маса Nittaku Bаrwell  FL ново 7 пласта дървесина  Произведено в Япония  стратегия ОФФ +  дебелина 6.6мм  скорост 92 ,контрол 88 ,тегло 88 гр оригинално в кутия с етикет ново цена 210 лв
8563159E.jpg
дърво за тенис на маса Nittaku BArwell Fleet FL ново 7 пласта дървесина 2 пласта фибро стъкло Произведено в Япония стратегия ОФФ + дебелина 6.1мм скорост 93  контрол 95  тегло 88 гр
оригинално в кутия с етикет  подарък ключодрържател nittaku barwell fleet ново   цена 300 лв
8563165b.gif
8563168W.jpg
дърво за тенис на маса Butterfly Andrej Grubba  ново оригинално конкав и анатомична дръжка ALL+  стратегия скорост 6.6 контрол 8.8 цена 68лв
9053810c.jpg
дърво за тенис на маса Butterfly Timbertouch ALL ново оригинално дръжка FL за комплексна игра тегло 78 грама скорост 6.6 контрол 8.6 цена 95 лв
9053814y.jpg
дърво за тенис на маса Butterfly Gionis Carbon OFF ново оригинално FL дръжка нападателно тегло 95 грама скорост 8.7 контрол 8.6 цена 110 лв
9053835P.jpg
дърво за тенис на маса Butterfly Schlager precision FL  ново оригинално OFF-  стратегия 5 пласта скорост 7.8  контрол 8.1  тегло 81 грама цена 78 лв
9053832r.jpg
дърво за тенис на маса Butterfly Gionis Carbon DEF  ново , оригинално  подходящо за отбрана и комплексна игра тегло 91 гр  права дръжка цена 79 лв 
9053837q.jpg
дърво за тенис на маса BUTTERFLY Primorac OFF- ново оригинално в кутия скорост 7.6 контрол 8.8  5 плата  6мм дебелина  тегло 88грама  цена 75 лв
9004411o.jpg
дърво за тенис на маса Butterfly Korbel Magic Hand OFF FL,AN ново  оригинал тегло 88 гр скорост 8.9 контрол 7.8 5 пласта дървесина цена  95 лв8563198r.jpg
дърво за тенис на маса Butterfly Allround FL ново  оригинал с етикет 5 пласта дърво ALL стратегия тегло 75 гр  цена 45 лв
9162695i.jpg
дърво за тенис на маса Butterfly Offersive FL ново  оригинал с етикет 5 пласта дърво OFF стратегия тегло 76 гр  цена 55 лв
8563221L.jpg
дърво за тенис на маса BUTTERFLY Balsa Carbo X3  ALL+  FL ново  оригинал тегло 85.8 гр скорост 8.0 контрол 8.5  3 пласта дървесина  2 пласта карбон цена  95 лв
8563234U.jpg
дърво за тенис на маса BUTTERFLY Kreanga POWERSPIN OFF FL ново   оригинал  тегло 92 гр скорост 8.4  контрол 7.8   7 пласта дървесина  цена  95 лв
8563241e.jpg

дърво за тенис на маса Butterfly Boll Ofensive ново оригинално с кутия стратегия ОФФ  атака, с добър контрол дръжка Анатомична тегло  86 грама  цена 79 лв
9163966w.jpg
дърво за тенис на маса Donic Epox Offensive  ново 88грама скорост 9 контрол 7+ дръжка конкав цена 68 лв
9050934R.jpg
дърво за тенис на маса Donic  Epox Topseed ново 85 грама скорост 10+ контрол 6+ цена 68 лв
9050938o.jpg
дърво за тенис на маса Donic Epox Powerallround  Control  ново 85 грама скорост 8+ контрол 8+ дръжка конкав цена 68 лв
9050939I.jpg
дърво за тенис на маса Donic Waldner Legend carbon дръжка FL ново  оригинал с кутия тегло 83 гр  6.3мм дебелина стратегия OFF+ скорост 9.5 контрол 9.1 3 пласта хиноки + 2 пласта карбон цена 96 лв
9004415g.jpg
дърво за тенис на маса Donic Persson exclusive OFF дръжка FL ново  оригинално в кутия тегло 85 гр скорост 7.7 контрол 7 стратегия OFF 5 пласта цена 42 лв
9004416j.jpg
дърво за тенис на маса Donic Ovcharov Carbospeed дръжка FL ново  оригинал с кутия тегло 87 гр 6.8мм дебелина стратегия OFF+ 3 хиноки + 2 пласта  карбон  скорост 96  контрол 80 цена 96 лв
9004417U.jpg

топчета Tibhar Basic 40mm бели 0.50лв   жълти нови  0.60 лв бр
8442399a.jpg
топчета за тенис на маса Donic Coach 40+mm нови топчета Германско качество без печат 0.66 лв
топчета за тенис на маса Donic Coach 40mm нови целуидни топчета Германско качество без печат 0.46 лв
9050947P.jpg
топчета Tibhar BASIC SYNTT 40+ SL mm бели нови цена 1.70лв,цена над 10 бр  1.26лв бр 9004890e.jpg
топчета Tibhar BASIC SYNTT 40+ mm  бели нови цена 1.50лв,цена над 10 бр  1лв бр 9004888j.jpg
топчета Tibhar  ***  40мм  бели,жълти 3 бр в метална кутийка  нови  5 лв
9004891P.jpg
топчета Tibhar  *** 40мм  бели и жълти  нови 1.50 лв бр разпродажба
7538363N.jpg
топчета за тенис на маса Tibhar Basic **  40+ mm  бели  1,30 лв/ над 10 бр  1,20 лв бр
9004881T.jpg
топчета Tibhar 40+ *** SYNTT  бели пластмасови  нови  2.50 лвбр  над 10бр      2 лв бр
8405908p.jpg
топчета Tibhar ***SL  SYNTT 40+mm бели пластмасови  безшевни  нови  цена 2.80лв цена над 10 бр        2лв бр
8405934a.jpg
топчета за тенис на маса Tibhar Basic **  40+ mm  бели  1,30 лв/ над 10 бр  1,20 лв бр
9004881T.jpg
топчета Donic P40+мм coach пластмасови  нови  цена 0.80 лв бр
9004895b.jpg
топчета Donic 40+мм coach нови пластмасови 1.40лв бр над 10 броя  цена 0.95 лв бр
8748137Y.jpg
топчета Donic *** 40+ мм пластмасови цена 2.40 лв брой  над 10 броя  цена 1.90 лв  бр
8748141H.jpg
топчета за тенис на маса Nittaku J Top training ball 40+ mm нови произведени е Япония цена 1.39 лв бр цена 1.20лв бр  над 10 броя
9051030q.jpg
топчета Nittaku Premium 40+ mm бели нови официално топче за  Световното първенство 2017г и европейското в Дюселдорф 2016-2019г  цена 3.80 лв бр 
8405937E.jpg
тенис топчета Nittaku ***SHA  syntt  40+ mm бели нови  2.90 лв бр9004896P.jpg
топчета за тенис на маса Donic p40+ ***  нови оригинални  1.90 лв брой
9153593l.jpg
топчета за тенис на маса Nittaku *** NSG  40+ нови оригинални 2.60 лв брой
9153595P.jpg
топчета за тенис на маса Nittaku 2star  40+ Japan  нови оригинални 3.50брой над 10 бр 2.60 лв брой
9153595P.jpg
тенис топчета Nittaku Premium 40mm ***  оригинални произведени в Япония цена 3.60лв брой
9004900q.jpg
лепило tibhar clean fix  25мл водно ново 10лв
7538353G.jpg
лепило Tibhar CLUE 25гр лесно се маха,скоростно ново 12лв
8405917m.jpg
Лепило Tibhar TOP GLUE 80ml ново   20лв 
8442606Q.jpg
лепило tibhar CLUE  150мл водно бързо лепило с четка лесно се отстранява от дървото и гумата ново  31лв
8442608d.gif
лепило tibhar individual  180мл  бързо каучуково  ново  19лв
8405920d.jpg
лепило Donic Vario Clean glue voc free ново на водна основа с щипка и тампони произведено в Германия
90 мл - 21 лв
37мл - 14.50лв
9241571G.jpg
почистващ препарат за тенис на маса nittaku combi cleaner 110ml нов оригинален, поддържа въртенето на гумите  7.80 лв
9241587W.jpg
почистващ препарат  Donic Combi cleaner 110ml с тампон за почистване нов  цена 8 лв бр
8631353O.jpg
препарат за почистване на гуми за тенис на маса Donic Bio Clean 250 мл  10лв
9241031K.jpg
предпазител за гуми Nittaku Sheet нов  цена 2 лв бр
9004646Y.jpg
лепящ лист за тенис на маса Donic voc free glue вместо лепило за гуми нов 3 лв бр
9050981R.jpg
предпазител на гуми за тенис на маса Nittaku self adhesive rubber protect NR 9648  цена 2.50 лв брой
IMG_20160711_164919bZ3BT8a.jpg
предпазна лента 12мм Donic   0.70 лв / м
9004442D.jpg
кутия за топчета Donic Roller Box нов масивна пластмаса, размери 260мм х 50мм за 6 броя 40+ топчета    5 лв
9241575v.jpg
Табло за отчитане на резултат (Брояч) ново  30лв http://olimpsport.snimka.bg/other-sports/e...658112.26498392 
табло за резултат Мах  ново 18;29;39;69лв
табло за резултати Donic 50 лв
табло за резултат Tibhar SMASH ново 60лв
7538375O.jpg
мрежа за тенис на маса Donic Easy Clyp  нова 35 лв
9050965t.jpg
събирачка за топки Nittaku нова с оригинална опаковка размери 28 х 63.5-91.5см телескопична дръжка цена 32лв
8653448z.jpg
Гъба Tibhar Micro нова  5лв  и  Tibhar Combi   4 лв 
7538373x.jpg
7538371t.jpg
гъба за почистване за тенис на маса Donic  нова 3.80лв
9050942n.jpg
Грип за дръжка Tibhar черен,син, зелен   нов   3,50лв/бр
8442614n.jpg
чорапи Nittaku NW 2931 нови размер М  36-40 номер  Л 40- 44номер  цена 10 лв брой
IMG_20160711_164806wldgPrg.jpg
ЧОРАПИ NITTAKU PLABO  СИНИ  М 39-41    Л 42-44/ ЧЕРВЕНИ М 39-41  нови  12лв чифт
8442731z.jpg
ЧОРАПИ NITTAKU TROA  СИНИ  М 39-41    Л 42-44/ ЧЕРВЕНИ М 39-41 L 42-44  нови  12лв чифт
8442739O.jpg
чорапи Nittaku NW2943  нови произведени е Япония размер Л  39-42 размер ХЛ  42-44 цена 12 лв
8442739O.jpg
Кърпа  NITTAKU   СИНЯ,Розова размери 35х122см  100% памук  нова   18лв 
8653451A.jpg

тениска Donic Twist черна материя дишащ полиестер размери 128, 140, 152 см, XS цена 37 лв брой
9007441L.jpg
тениска Donic Bluefire черна 100% полиестер дишащ размер М, Л цена 21.90 лв бр
9007445s.jpg
шорти за тенис Donic basic shorts 100% micropolyester черни размери 128, 140, 152 см, XS цена 30 лв бр
9007447z.jpg
тениска Nittaku VNT III   синя XS,S,M,L; зелена S,M,L  дишащ полиестер нова 28 лв бр
8442774R.jpg
тениска Nittaku VNT II   синя XXS,XS,S,M; жълта XS  дишащ полиестер нова 26 лв бр
8442788l.jpg
тениска Nittaku DRY  тъмно синя 130см,150см,XXS,XS,S,M;  синя 130см,150см, XXS,XS,S,M,, черна 130см,150см, XXS,XS,S,M,  светло синя 130см,150см, XXS,XS,S,M,  розова 130см,150см, XXS,XS,S,M    дишащ полиестер нова  26 лв бр
8442806M.jpg

калъф Donic Classic  с джоб за  3 топки нов различни цветове 7лв разпродажба
9050949i.jpg
9050951R.jpg
9050954Y.jpg
калъф - куфър Donic нов алуминиев , размери 22х30х5см  оригинален   цена 45 лв
9004431a.jpg
калъф Nittaku POROSE CASE черна, сребриста  нов  34 лв бр
8442817v.jpg
калъф Nittaku POROMERIC CASE бяла  нов  34 лв бр
8442824t.jpg
Калъфка Donic scudo нова Джоб с цип с 2 отделения Външен джоб за съхраняване на принадлежности термо стени  28 лв
9240984D.jpg
Сак Donic sector нов Размери 54х30х27см 65лв
9240967O.jpg
хилка за тенис на маса NH5321 Nittaku specialist 44mm нова оригинал ФЛ дръжка среден зъб дебелина 1.8мм и подарък 44мм топче Nittaku цена 60 лв
8653444C.jpg
ключодържател Nittaku син,червен,розов нов 10 лв бр
8442834s.jpg

Маратонки Donic ultra power нови размер 43     88лв
9241004A.jpg
ключодържател Nittaku TAMAIRE син нов 7.50 лв 
8442847b.jpg
Тениска Butterfly Indica 2XL,3XL  тъмно синя нова-18лв 8442617m.jpg
Тениска Butterfly Papilio Lady XS,S нова   25лв8442621W.jpg
Тениска Butterfly Italy 4XL сивa/синя нова -12лв разпродажба 8631465t.jpg
8631471z.jpg
Тениска Butterfly Tengu 3XL черна нова  28лв8442624s.jpg
Тениска Butterfly Arion синя L,3XL нова  28лв8442629W.jpg
Тениска Butterfly Belia lady XS,S синя,черна нова 15лв8442632X.jpg

Анцунг Butterfly Arctic 4XL   нов  45лв8442642L.jpg
Анцунг Cupido 3XL,4XL нов -   45лв8442650W.jpg
Анцунг Buttefly Telius черен  3XL;4XL нов    45лв8405922M.jpg
Яке Butterfly Winter Polaris XXL,XXXL сиво ново 50лв8442654o.jpg
долница Butterfly нова  оригинална  дишащ полиестер цвят тъмно синя  налични размери  XXL,XXXL  цена 25 лв брой
8761880n.jpg
долница Butterfly Telius нова оригинална размер XXXL  цена 25 лв
8761889W.jpg
долница Butterfly нова оригинална  ХХХХL тъмно синя  материя полиестер цена 25 лв
8761899b.jpg
долница Butterfly нова размер XXXL  черна оригинална  цена 25 лв
8761908M.jpg

TSP: 
гуми  TSP RISE Speed 2.1мм черни,червени нови квадрати 39.90 лв бр  разпродажба
7538279a.jpg
гуми TSP RISE 2.1мм черни,червени нови квадрати 39.90 лв бр  разпродажба
7538278d.jpg

Употребявани:
Гума mark v yasaka soft max Червена 155х154 мм 20 дена игра  18 лв
9241754k.jpg
9241755v.jpg

дърво tibhar champ FL за комплексна игра 4 пластово тегло 90 гр 2 дена игра    17 лв
9241556B.jpg
9241557u.jpg
9241559D.jpg

Дърво tibhar black carbon конкав/фл дръжка Карбоново оригинално нападателно дърво тегло 90грама
Забележка чекнат горния слой вижда се на снимките може да се китне          45лв
9241509r.jpg
9241511z.jpg
9241513A.jpg

Дърво tibhar iv s sgs all/off анатомична дръжка Оригинално произведено в Европа тегло 90гр. 
На няколко дни игра забележка вижда се на снимката    35 лв
9241516H.jpg
9241518q.jpg
9241519I.jpg
9241520z.jpg

Гума butterfly tenergy 05 2,1 mm черна 2месеца игра Размери 148х153мм  20 лв
9241451G.jpg
9241453e.jpg

Гума tibhar aurus sound 2,1 mm червена Размери 149х155мм 10часа игра  25 лв
9241449q.jpg
9241450f.jpg

Гума banco puissance max червена размери 151х155 мм 10 часа игра  20 лв
9241444X.jpg
9241446m.jpg

Гума banco puissance max черна размери 151х153мм Произведена в Германия 10 часа игра   22 лв
9241442M.jpg
9241443k.jpg

Гума banco puissance 1,8мм черна размери 147х153мм Произведена в Германия 10 дена игра  18лв
9241435l.jpg
9241438a.jpg

Гума yasaka rakza 9 черна мах 20 дена игра Размери 144х153мм 20лв
9241430d.jpg
9241432k.jpg

Гума tibhar speedy spin premium max Черна 1 месец игра Размери 149х157мм  18лв
9241017b.jpg
9241018n.jpg

Гума andro rasant  grip Червена 3 месеца игра Мах Размери 148х152мм  9лв
9241011M.jpg
9241014b.jpg

гума Donic Acuda Blue P1  max размери 150 х 154 мм 1 месец игра  15 лв
9192870Q.jpg
9192871y.jpg

гума Donic Acuda S2 червена  мах дебелина на подложката размери 151 х 152мм 20 дена игра цена 20 лв
9163967r.jpg
9163969q.jpg

гума Xiom Vega Europe черна макс   дебелина размери 155 х 157 мм 1 месец игра  цена 20 лв
9163979l.jpg
9163980m.jpg

дърво Xiom V1 QUAD  OFF+  пробвано 30 мин цена 75 лв
9162705I.jpg

гума Tibhar Evolution ELP черна мах размери 148 х 155мм 3 месеца игра 12 лв
9156096Q.jpg
9155468b.jpg

сак Tibhar нов черен дебел плат и здрави метални ципове размери 90 х 35 х 35см цена 40 лв
9153598S.jpg

дърво Butterfly Mizutani Jun Super ZLC FL реплика ново тегло 85 грама стратегия ОФФ +скорост 9.6контрол 9.3 цена 100лв
9149833k.jpg
9149836I.jpg

гума Milky Way Pluto 1.5mm черна трева нападателен зъбец с размери 161х165мм 5 дена игра   10 лв   8631407F.jpg  
8631412Z.jpg

гума Victas VO 102 max 2 часа игра 150х155мм  25 лв бр   
9006503w.jpg

Изрязване и лепене на комбинации + странична лента 2 лв
Доставка до офис на еконт от 3.20лв+1.2% от наложения платеж
За връзка: olimpsport@abv.bg
тел. 0888306110; 052608779; 0877550922
viber  0988851205
Владимир skype: chicho_stoqn - през деня
facebook: Олимп Спорт[attachmentid=1194]

Основна информация
Преглеждания: 
2559
Контакти
гр. 
Варна
тел. 
0888306110
e-mail: 
skype: 
chicho_stoqn